Mastocytomen, ook wel mastceltumoren genoemd, komen vaak voor bij honden. Mastcellen zijn ontstekingscellen en zijn overal in het lichaam in kleine aantallen aanwezig. Ze zijn met kleine blaasjes (granulae) gevuld waarin stoffen zitten die een rol spelen bij ontsteking. Als de mastcel de blaasjes leegt komt onder meer histamine vrij, hetgeen zwelling en roodheid veroorzaakt. Mastocytomen worden het vaakst gezien als huidtumoren. In principe kunnen ze op iedere locatie optreden (mestcellen zitten immers overal in het lichaam). Mastocytomen in de huid vertonen zich meestal als zachte niet pijnlijke dikten in of onder de huid. Ze kunnen dan ook makkelijk worden verward met vetbulten of met zachte bindweefseltumoren. Het is belangrijk om iedere dikte in en onder de huid met een naald aan te prikken, deze methode heet cytologie. De groeisnelheid van mastocytomen is extreem variabel, soms heel traag (jaren), soms zeer snel (weken). Laat u dus niet geruststellen door een langzaam groeiende zachte dikte!!
Indien met cytologie de diagnose mastocytoom is gesteld moet worden gekeken of de tumor nog te verwijderen is. Mastocytomen groeien namelijk met lange onzichtbare uitlopers in de omgeving dus  moet er ruim om de tumor heen worden gesneden om hem geheel te verwijderen. Alvorens tot operatie over te gaan moet de hond goed worden onderzocht op andere mastocytomen en moeten daarom de huid, de lymfeknopen en de buik goed worden bevoeld. Bij twijfel is verwijzen naar een oncoloog (tumorspecialist) zinvol, hiervoor is de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht zeer geschikt. De meeste mastocytomen zijn slecht gevoelig voor chemotherapie en chirurgisch verwijderen is dus de belangrijkste manier van behandelen. Na verwijdering moet de tumor altijd alsnog worden opgestuurd voor histologisch onderzoek en we willen het volgende weten; 1. is de tumor volledig verwijderd? 2. wat is de mate van kwaadaardigheid en dus de kans op uitzaaingen? Er worden 3 categorieen onderscheiden: graad 1, 2 en 3. Graad 1 is de minst kwaadaardige en zaait zelden uit, graad 3 zaait het snelst uit en is dus het kwaadaardigst. De gradatie is helaas niet dmv. cytologie te onderscheiden. Lees meer over patienten met mestceltumoren in onze praktijk
Sint Eustatiusstraat 4 2612 HA Delft Tel. 015-212 55 43
DIERENKLINIEK
KALVERBOS
Home De Praktijk Route Nieuws Openingstijden en Spoed Hond Kat Konijn Acties Pet Travel Links

Mastocytomen, mestceltumoren bij honden

Mastcellen onder de microscoop: ronde cellen gevuld met paars gekleurde korrels. De donuts eromheen zijn rode bloedcellen.
E-mail E-mail